1. Bản chất bơm vào sàn như mua traffic vào website/ app bình thường. Thay vì Sàn mua còn mình mua trực tiếp để tạo ra nhiều traffic => Đơn cho mình.
  2. Các kênh có thể mua traffic vào Sàn cho mình

2.1 SEO Sàn

2.2 Sàn Ads -> Chủ yếu chạy từ khóa & Tài trợ banner. Có một số sàn trong tương lai sẽ có display ads

2.3Facebook Ads. Hiện Facebok đang có các hỗ trợ dẫn link vào sàn. Tuy nhiên

– Chạy post/mess -> Dẫn link vào sàn.

– Catalog Sales -> Tạo Catalog có sẵn link của sàn (Tham khảo các brand FMCG) — FB đang ưu tiên CPM cho loại hiển thị này. Nếu đã duyệt Catalog thì sẽ không hay bị dính policy. Chưa kể Facebook đang mở phần brand partner, một số sàn sẽ có thể chấp nhận việc tag fanpage của Sàn và mình cùng chạy.

2.3 Các kênh Affliate -> Dẫn vào sàn

2.4 Email & SMS Marketing( Chưa thấy nhiều bên dùng)

2.5 Google — Chưa test Google Adswords và GDN vì Google chỉ cho 01 website. Có thể tự tạo Account cho từng sàn và bơm vào. Kênh Google bơm dễ là Youtube TVC

3. Audience dùng (Phần này quan trọng)

Vì audience để bơm vào sàn không bị giới hạn nên các brand/ shop có thể dùng các loại audience

-Mass Target

-Remarketing (Bao gồm remarketing website/ audience của mình thu nhận được tạo lên Custom Audience)

-LAL Các tập phía trên

4. Phân tích lợi thế khi bơm traffic vào sàn.

  • Không mất quá nhiều công tối ưu landingpage vì sàn đã làm chuẩn
  • Bản thân các sàn cũng có hệ thống remarketing & tối ưu tiếp traffic cho mình. Coi như mình được lợi kép
  • CPM của sàn sẽ hiệu quả. Và làm sớm thì rẻ. Chưa kể traffic trong sàn đã là traffic đã có nhu cầu về mua sắm

5. Thống kê & Tối ưu — Tùy vào từng sàn sẽ có hệ thống thống kê. Cơ bản sẽ theo dõi như sau

  • Tổng ngân sách bơm/ CPC (CPM)
  • CR của traffics được bơm vào.
  • Tối ưu các loại về giá & nội dung của mình để tăng CR.